מידע על המוצר

AC1000

 

 מכשיר מיחזור גז R1234yf:

 

 

 

 
© כל הזכויות שמורות לאסקו חברה להספקה הנדסית בע"מ