מידע על המוצר

מערכת שאיבת גזי פליטה מרכב FILCAR

גלגלות ליניקת גזים עם צינורות בקטרים 75-200 מ"מ ובאורך עד 17 מטר

 

מערכת שאיבת גזי פליטה מרכב AR

 
© כל הזכויות שמורות לאסקו חברה להספקה הנדסית בע"מ