מידע על המוצר

מאבחן 4 או 5 גזי פליטה. מד כהות עשן דיזל

MGT-5

מאבחן 4 גזים נתמך מחשב

ניתן לקבל כיחידה עצמאית עם מחשב או משולב במסלול רישוי או מד בלם

תוכנת הפעלה EEC-96/96 בהתאם לתקן הישראלי

MDO-2-LON

מד כהות עשן נתמך מחשב

ניתן לקבל כיחידה עצמאית לבדיקה בהאצה חופשית או בשילוב דינמומטר לבדיקה תחת עומס.

מאבחן 4 או 5 גזי פליטה

 
© כל הזכויות שמורות לאסקו חברה להספקה הנדסית בע"מ